Etiket arşivi: bebeklerde süt dişi

Süt Dişleri İçin Yer Tutucu Nedir?

Süt dişlerinin kalıcı dişler gelene kadar yerlerini koruması çok önemlidir. Ancak bazen genetik faktörler, kullanılan antibiyotikler ya da çocukların çok fazla şekerli yiyecekler tüketmeleri gibi nedenlere bağlı olarak süt dişlerde çürük oluşur. Süt dişlerin çürümesi erken evrelerde yakalanırsa süt diş dolgusu yapılarak süt dişin kurtarılması sağlanır. Ancak bazen çürüğün ilerlemesi ya da yapılan dolguya rağmen ağrının devam etmesi gibi durumlarda süt dişin çekilmesi zorunlu bir hale gelebilir.

Dolgudan önce süt diş kanal tedavisi de son çare olarak uygulanmalıdır. Yani süt dişlerin yeri mutlaka korunmaya çalışılmalıdır. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen süt dişin çekilmesi zorunlu bir hale gelirse bu durumda süt dişler için yer tutucu denilen özel bir uygulama kullanılır. Bu uygulamanın en önemli amacı süt dişinin çekilmesi halinde kalıcı diş gelene kadar bu yerin korunmasıdır. Bu sayede diş dizilimi için sorun yaşanmaz ve çarpık diş çıkması engellenmiş olur. Burada ki ana amaç vaktinden önce eksilen diş nedeni ile diğer dişlerin diziliş bozukluğuna uğramasını engellemektir.

Bu uygulamanın tercih edilmemesi halinde diğer dişlerde diziliş bozukluğu yaşanırken aynı zamanda yaşanan bu kaymaya bağlı olarak kalıcı dişin çıkacağı alanda daralmakta ve bu nedenle dişin gömülü kalması gibi çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Diş gömülü kalmasa dahi çarpık diş sorunları yaşanması mutlaktır. Dişlerin çarpık olması nedeni ile çocukluk döneminde uzun süreler boyunca diş teli kullanılması zorunlu bir hale gelirken aynı zamanda daha ileri vak’alarda ciddi ortodontik tedaviler uygulanması gerekebilir.

Bu tip tedaviler hem uzun sürelidir hem de yüksek maliyetlidir. Yani tek bir süt dişin dahi vaktinden önce kaybedilmesi ve süt dişleri içni yer tutucu kullanılmaması halinde ne yazık ki bunun maliyeti çok daha yüksek olur. Maliyetin yanı sıra bu tip tedaviler uzun sürelidir ve zorludur. Bu nedenle zamanında önlem alarak süt dişin erken kaybedilmesi halinde süt dişlerine yer tutucu uygulanarak önlem alınmalıdır. Aksi halde ilerleyen yıllarda dişlerin yer değiştirmeleri nedeni ile daha ciddi önlemlerin alınması gerekir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Dönemi

Doğumdan yaklaşık 6 ay sonra, bebeklerin ilk dişleri yani, geçmişte yaşayan büyüklerimizin deyimiyle süt dişleri, çenedeki kemiklerden diş etlerinin üzerine yavaş yavaş çıkmaya başlar. Bebekte ağız sıvısının aşırı derecede artması, sürekli olarak ağzına bir şeyler götürmeyi istemesi, hafif ateşlenmesi ve ishal olması gibi belirtiler bebeklerde diş çıkması belirtileri olarak görülmektedir.

Bebeklerin her konuda olduğu kadar diş sağlığı konusunda da ailelerine çok iş düşmektedir. Öncelikle çok küçük yaşlardan itibaren, özellikle de bir sorun olduğunda, çocuğu alanında uzman bir diş hekimine götürerek; hem aşırı korkusu giderilmeli hem de diş hekimlerine karşı bir güven duygusu oluşturulmalıdır. Yani bir çocuk dişi ağrıdığı zaman ağrıyı ailesinden saklamak yerine korkmadan ve çekinmeden sağlığı için diş hekimine ailesiyle birlikte gitmelidir. Bebeklerin ilk 6 ayından 3 yaşına kadar kalıcı dişlerinin, bir anlamda temel yapıtaşlarını oluşturan süt dişlerinin çıkmaya başlamasıyla birlikte bebekler de diş sağlığı konusundaki ömür boyu devam edecek ilk adımlarını atmış olurlar.

Üç yaşından sonra ise süt dişleri köklerinden ayrılarak yerine esas kullanılacak olan dişler gelmeye, yani kalıcı dişler yerini almaya başlar. Süt dişlerinde ilk önce ön dişler olmak üzere sırasıyla arka dişler de çıkmaya başlar. Öndeki süt dişleri zamanla birer birer çıkarak yerine kalıcı dişler gelse de, arkadaki süt dişlerinde aynı olaylar gözlenmez. Yani arkadaki süt dişleri 3 yaşından sonra yerine yeni dişler çıkmadan kalıcı olmaya başlarlar. Ancak süt dişlerinin oluşum sürecinde, her bebeğin dişleri düzgün bir şekilde çene kemiklerinden diş etlerine tutunmak üzere oluşmaya başlamaz. Bazı bebeklerde dişler yamuk çıkar. Örneğin; ağız ve çene yapısı normalden küçük olan bebeklerde dişlerin yamukluğuna rastlamak mümkündür. Çünkü normal bir süt dişi, ağız ve çene yapısı küçük olan bir bebeğin diş yapısına tam olarak oturmamakla birlikte, başka bir süt dişiyle de çakışabilir. Uzman diş hekimlerine başvurulmadığı sürece, bu durum süt dişlerinin oluşum ve yerini kalıcı dişlere bırakması aşamalarında; buna bağlı olarak da ağız ve çene yapısında, ayrıca da dişlerin düzeninde de bozukluklara yol açar.

Bebeklerde Süt Dişlerinin Yamuk Çıkması

Süt dişler hakkında bilinmesi gereken ilk konu bu dişlerin geçici dişler olduğudur. Ancak bu dişlerin geçici olmasına rağmen iyi bakılmaları çok önemlidir. Çünkü süt dişlerin zamanından önce düşmesi ya da çürümesi gelen gerçek dişlerin sağlıklı gelişimini engeller. Her bebekte normal şartlar altında 20 adet süt dişi bulunur ve bu süt dişler sırası ile düşerek yerini kalıcı dişlere bırakır. Bebeğin gelişimine bağlı olarak değişmekle beraber genelde 6 ayını dolduran bebeklerde ilk süt dişleri çıkmaya başlar. Süt dişlerin bakımı çok önemlidir ve ilk süt dişi çıktıktan sonra düzenli olarak bakıma başlanmalıdır. Bunun için temiz bir tülbent parçası gibi bez ile dişin silinmesi yeterlidir.

Genelde 6 yaşında süt dişleri dökülmeye başlar ve alttan gelen kalıcı dişin itmesi sonucu süt dişi dökülür. Bebeklerde süt dişlerinin yamuk çıkması genelde annelerin panik yaşamasına neden olmaktadır. Bazı anneler ise bu dişlerin geçici olması nedeni ile olayı önemsememektedir. Oysaki süt dişlerinin çarpık çıkması bu dişlerin temizliğini zorlaştırmakta ve dolayısı ile zamanından önce çürümesine neden olmaktadır. Zamanından önce çürüyen süt dişleri ise çekilmek zorunda kalırsa çocuğunuzun tüm çene yapısının bozulmasına neden olacağı için ileride daha büyük sorunların oluşması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Bu nedenle yamuk süt dişleri içinde mutlaka diş hekimine gidilmesi ve onun görüşlerini alarak tedavi aşamalarının planlaması çok önemlidir. Her süt dişi alttan gelecek gerçek dişin rehberidir.

Bu rehberin erkenden kaybedilmesi yani vaktinden önce süt dişinin çekilmesi alttan gelen kalıcı dişin büyük bir ihtimalle yamuk çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle süt dişlerinin korunması çok önemlidir ve bunun için gereken tüm önlemler alınmalıdır. Yamuk çıkan süt dişleri bir süre sonra aralarında biriken yemek artıklarının temizlenme zorluğu yaşanması nedeni ile çürümeye başlayacak ve çürükler yayılarak süt dişlerin temizliği zorlaşacaktır. Basit bir diş teli tedavisi ile bu süreci atlatmanız ve çocuğunuzun süt dişlerini korumanız mümkündür. Günümüzde geliştirilen şeffaf diş telleri görsel açıdan bu tedavinin daha kolay bir şekilde yapılmasına yardımcı olurken aynı zamanda diş teli kullanan çocukların da kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır.