İmplant Diş Kimlere Yapılamaz?

Yapay diş kökü olarak isimlendirilen implant son yıllarda daha verimli bir uygulama olması nedeni ile çok daha fazla kişi tarafından tercih edilmektedir. Direkt olarak çene kemiğine takılan titanyumdan elde edilen özel bir aksam sayesinde oluşturulan yapay diş köküne daha sonra yapay diş takılmakta ve bu sayede kalıcı bir diş elde edilmektedir. Lokal anestezi altında uygulandığı için genelde hastalarda ağrı şikayeti yaşanmamakla beraber yine ağrı eşiği düşük olan kişilerde nadiren de olsa uygulama esnasında acı duyulduğuna dair şikayetler oluşabilmektedir. İmplant dişler genelde herkese uygulanabilmekte olup bazı istisnalarda bulunmaktadır. Peki implant diş kimlere yapılamaz?

İmplant adı verilen bu özel uygulamanın direkt olarak çene kemiğine takılıyor olması nedeni ile kemik yapısı henüz tamamlanmamış olan kişilerde gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Yine hamile olan kişilerde ve diyabetle yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanlarda implant uygulaması riskli bulunduğu için tercih edilmemektedir. Alkol tüketimi ve sigara tiryakiliği de gerek uygulama esnasında gerekse de uygulamanın ardından iyileşme sürecinde başarıyı engellediği için bu tip alışkanlığı bulunan kişilerin ya uygulama öncesinde bu alışkanlıklarını terk etmeleri ya da implant taktırmamaları önerilmektedir.

Bu kriterlerin dışında kalan herkes diş kayıplarının ardından dilerlerse implant taktırma imkanına sahiptir. Gerek implantın temizliği ve bakımının kolay olması gerekse de diğer uygulamalarda olduğu gibi diğer sağlam dişlerin üzerine ek bir yük bindirmeden bağımsız olarak çene kemiğine takılması yapay diş çözümleri arayan kişilerin implant uygulamalarını tercih etmelerine neden olmaktadır. İmplant diş takıldıktan sonra bu yeni oluşumun çene kemiği tarafından kabul edilmesi ve kemiğin içerisine kaynaması için yaklaşık 3 aylık bir sürecin ardından oluşturulan yapay dişin bu bölgeye takılması ile tedavi tamamlanmış olur. Çene kemiği ile implantın kaynama aralığı arasında ise ağızda estetik bir görünümün sağlanması adına kaplama diş gibi geçici çözümler üretilmektedir. İmplant diş avantajları arasında ilk sırayı kesinlikle yapay dişin çene kemiğine sabitlenmesi sayesinde diş altına yiyecek kaçmaması ve buna bağlı olarak ağrı şikayetlerinin oluşmaması yer almaktadır. İmplant fiyatları ise diş yapısına bağlı olarak değişkenlikler göstermektedir.